Wat zijn de kosten ?

De laatste jaren is er veel veranderd binnen de eerstelijnspsychologie en daarom heb ik besloten om mij te richten op een vrije praktijk, los van de zorgverzekeraars.

Vorig jaar ben ik gestopt met de contracten met de zorgverzekeraars. De reden daarvoor is dat deze contracten een inbreuk doen op de privacy , dat er verwacht wordt dat de diagnose bekend gemaakt wordt, dat er protocollen gebruikt worden en er teveel regels zijn hoe de behandeling er uit zou moeten zien.

Omdat er geen contracten zijn afgesloten, is er er geen vergoeding van de zorgverzekeraar meer mogelijk. Ook is een verwijzing van de huisarts niet nodig.

Een gesprek duurt 50 minuten en het tarief is € 60,-. Indien wenselijk is een langere afspraak mogelijk.

Na ieder gesprek wordt er contant betaald, waarna je een nota ontvangt.

Mocht je verhinderd zijn om een gemaakte afspraak na te komen, laat dit dan graag minimaal 24 uur van tevoren weten. Anders wordt het afgesproken tarief berekend.

   

kijk verder