Hoe is de werkwijze ?

Ieder mens is uniek en er is aandacht voor je eigen specifieke situatie en vooral je eigen vragen. Bij aanvang van de behandeling krijg je de tijd om je verhaal te vertellen, je emoties te uiten en te verwerken. Gaandeweg wordt het duidelijk wat er aan de hand is en waar je naar toe wilt op je ontwikkelingsweg. Ik ben geschoold en heb ervaring met de volgende  psychotherapeutische methoden :
  • Clientgerichte psychotherapie
  • Gedrags- en cognitieve therapie
  • Oplossingsgerichte psychotherapie
  • EMDR
  • Imaginatie-therapie
  • Antroposofische psychotherapie
  • Tekenopdrachten als onderdeel van de behandeling
  • Biografisch werken
Samen gaan we op zoek naar een passende behandelwijze, naar datgene wat je nodig hebt op dit moment en zo ontwikkelt zich een behandeling op maat.    

kijk verder